Mélisande Sinsoulier, pianiste émérite – 25 mai 2015