02_New Work Rodney McMillian, 2019 (installation view, SFMOMA); photo Katherine Du Tiel, courtesy SFMOMA

28 mars 2019 Aucun commentaires